Skip to main content

ȘCOALA GIMNAZIALĂ JIMBOLIA – tel.0256 – 360785

Organizează VINERI 07 DECEMBRIE 2021, ORA 10.00
CONCURS pentru ocuparea postului de:

 • ADMINISTRATOR FINANCIAR II-S (CONTABIL ȘEF) – 1POST

Condițiile pe care trebuie s le îndeplinească persoana care urmează
să se angajeze:

 • STUDII SUPERIOARE ÎN DOMENIU;
 • VECHIME ÎN SPECIALITATE DE CEL PUȚIN 3 ANI;
 • FARĂ CAZIER JUDICIAR

Inscrierile și relați suplimentare se fac la secretariatul școlii în
perioada 26.11.2021-03.12.2021, ORA 16

Concursul se va organiza la sediul școlii, str.Tudor Vladimirescu
nr.83, județul Timiș astfel:

 • Proba scrisă în data de 07.12.2021, ora 10
 • Proba interviu în data de 07.12.2021, ora 14

Dosarul va cuprinde:

 • cerere de înscriere la concurs adresat conducerii unitții
 • copia actului de indentitate
 • copie diploma de studii și alte atestate profesionale
 • copie Carnetul de muncă și/ sau REVISAL
 • adeverint de vechime în specialitate
 • cazier judiciar
 • curriculum vitae
 • adeverint medical pentru participare la concurs

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data
de 03.12.2021, ora 16 la sediul școlii Gimnaziale Jimbolia, persoana
de contact Ilie Florina – tel 0736625008

DIRECTOR,
Prof.GEAMBAZU MIHAIELA